ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ КНИГИ
 
 
Заявка за търсене:
Търси в поле:
Електронен каталог КНИГИ - съдържа библиографски описания на книгите, постъпили в библиотеката на НЧ "Христо Смирненски - 1889" - гр. Златица.ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.